Skip to main content

Regulamin Przewozów i Przesyłek

Niniejszy regulamin ma zastosowanie zarówno do pracowników jak i klientów firmy Trans-Speed

PRZEWOZNIK MA PRAWO DO POZOSTAWIENIA NA TRASIE KLIENTA JEŻELI TEN NIE STOSUJE SIĘ DO PONIŻSZEGO REGULAMINU

Zapoznaj się z regulaminem

Wprowadzenie

◆ zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszych warunków regulaminu

◆ kierowca nie odpowiada za opóźnienie wynikłe z przyczyn od nas niezależnych (korków, złych warunków atmosferycznych, awarii samochodu i innych przeszkód napotkanych na tarasie)

◆ kierowca nie odpowiada za odwołanie kursu spowodowanych awarią samochodu bądź brakiem minimalnej ilości pasażerów

◆ przewoźnik zastrzega sobie prawo niestawiennictwa w terminie ustalonych z klientem jeśli ten nie potwierdzi wyjazdu na jeden dzień przed terminem


Pasażer

◆ przewóz dzieci i związane z nim dodatkowe wymagania posiadania fotelika należy zgłosić podczas dokonywanej rezerwacji

◆ kierowca nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby niepełnoletnie podróżujące bez opieki

◆ pasażer zobowiązany jest do posiadania dokumentów uprawniających go do przekraczania granicy

◆ powinien oczekiwać na kierowcę we wcześniej uzgodnionym miejscu i czasie

◆ powinien posiadać dokładny adres docelowy

◆ nie ponosimy odpowiedzialności za podanie błędnego adresu przez pasażera

◆ odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podczas podróży w pojeździe jak i innym pasażerom

◆ zastrzegamy sobie prawo do naliczanie dodatkowej opłaty podczas podania błędnego adresu

PODCZAS POROŻY OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU ORAZ PALENIA TYTONIU

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY BĄDŹ PRZERWANIA PODROŻY OSOBIE BĘDĄCEJ POD WPŁYWEM ALKOHOLU BĄDŹ INNYCH UŻYWEK, KTÓREJ ZACHOWANIE JEST UCIĄŻLIWE DLA KIEROWCY BĄDŹ INNYCH PASAŻERÓW


Bagaż

◆ ma prawo do posiadania bezpłatnego przewozu dwóch sztuk bagażu

◆ zastrzegamy sobie prawo do naliczania dodatkowej opłaty za dodatkowy bagaż

◆ kierowca zastrzega sobie prawo do możliwości sprawdzenia zawartości bagażu oraz przesyłek w razie uzasadnionego podejrzenia przewożenia artykułów zastrzeżonych

◆ kierowca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w pojeździe

ZABRANIA SIĘ POSIADANIA PRZEDMIOTÓW I MATERIAŁÓW NIEDOZWOLONYCH KTÓRE SĄ NIEBEZPIECZNE PODCZAS TRANSPORTU BĄDŹ MOGĄ WYRZĄDZIĆ SZKODĘ DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW

ZABRANIA SIĘ PRZEWOZU ALKOHOLU WYROBÓW TYTONIOWYCH, NARKOTYKÓW, BRONI